Vissza

Közeleg a statisztikai adatszolgáltatás határideje2017. október 15. a határideje az érintettek értesítésének is a pedagóguselőmeneteli-rendszerhez kapcsolódó minősítési terv módosításáról.

 

A köznevelési intézményeknek minden évben október 15-ig kell statisztika céllal adatokat közölni a köznevelési intézmény október 1-jei állapot szerinti közérdekű adatairól a KIR-en keresztül és az ott meghatározott formában az OSAP keretében.


2017. október 15. a határideje az érintettek értesítésének is a pedagóguselőmeneteli-rendszerhez kapcsolódó minősítési terv módosításáról. Az oktatásért felelős miniszter a minősítési terv rá vonatkozó részéről a minősítési évet megelőző év június 30-ig az informatikai rendszer útján értesíti a pedagógust és az intézményvezetőjét. Az értesítést követően a minősítési évet megelőző év szeptember 30-ig – a foglalkoztatási jogviszonyuk megszűnésére vagy szünetelésére tekintettel – kiesett jelentkezők miatt felszabaduló minősítési keretszámot elsősorban a kötelező minősítésekre, illetve a jogszabályban meghatározott szempontok mérlegelésével a nem kötelező minősítésekre kell elosztani. A minősítési terv ilyen irányú módosításáról legkésőbb október 15-ig kell az érintetteket az informatikai rendszer útján értesíteni.

2017-10-11 | Dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>