Vissza

A halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számának összesítése2017. november 30-ig összesíti a jegyző a települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók számát, és az így előálló statisztikai adatokat a körzethatárok megállapítása, felülvizsgálata, valamint a fejlesztési terv elkészítése és felülvizsgálata érdekében. Az iskolai körzethatárok megállapításához szükséges információkat a jegyző az illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal számára továbbítja.

 

2017. november 30-ig összesíti a jegyző a települési önkormányzat illetékességi területén a hátrányos és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek és tanulók számát, és az így előálló statisztikai adatokat a körzethatárok megállapítása, felülvizsgálata, valamint a fejlesztési terv elkészítése és felülvizsgálata érdekében. Az iskolai körzethatárok megállapításához szükséges információkat a jegyző az illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal számára továbbítja.

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében halmozottan hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében a törvényben meghatározott – hátrányos helyzetet eredményező – körülmények közül legalább kettő fennáll, illetőleg a nevelésbe vett gyermek, valamint az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.

2017-11-29 | Dr. Klész Tibor | Iskolaszervezés

Szeretnék ilyen híreket kapni >>